• Lorem ipsum
Algemeen 
1.1 In de volgende verkoopsvoorwaarden worden wij, IIP te Wichelen VERKOPER genoemd. Onze klant wordt KOPER genoemd. 

1.2 Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes. 
 
Offertes 
2.1 Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw tenzij anders aangegeven. 
2.2 IIP behoudt zich het recht de tarieven ten alle tijden te herzien. Tenzij een contractuele overeenkomst werd gesloten voor X aantal tijd. 
2.3 De verstrekte tarieven op de webshop, folders zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. Mocht later blijken dat hier een fout werd gemaakt dan is IIP gerechtigd deze fouten te herstellen zonder in dat verband schadeplichtig te zijn. 
 
Bestellingen en Leveringen:
3.1 Alle leveringen geschieden af fabriek tenzij anders overeengekomen. 
3.2 De kosten van verzending zijn voor rekening van de klant. Voor orders groter dan 500 Euro is de levering franco (België) en 1700 Euro voor Nederland. 
3.3 Afwijkingen in geleverde aantallen zijn toegestaan tot maximaal 3 %. De klant is verplicht het meerdere af te nemen en met het mindere genoegen te nemen. 
3.4 Eventuele gebreken bij aflevering hetzij tekort of beschadigingen dienen binnen de 2 weken na levering schriftelijk aan IIP te worden bekendgemaakt. Bij niet tijdige reclamaties zal IIP hiervoor niet aansprakelijk zijn. 
3.5 Bij gegronde klachten neemt IIP de goederen terug en zal deze vervangen of crediteren. 
 
Bedenktijd/annulering
4.1 Annuleren van een bestelling kan zolang de goederen nog niet vertrokken zijn. 
4.2 De particuliere klant heeft het recht 14 dagen na aankoop de goederen terug te zenden zonder opgave van redenen. Hiervoor moet een schriftelijke aanvraag worden ingediend. 

De goederen dienen in dezelfde verpakking worden teruggezonden. 
In dergelijk geval volstaat het een mail te sturen naar info@iip.be
Bij ontvangst van de retourzending zal het bedrag volledig wordt terugbetaald inclusief vrachtkosten. De terugbetaling zal op dezelfde rekening en op dezelfde betaalwijze worden teruggestort. De vrachtkosten voor het retourneren van de goederen zijn ten laste van de klant.  
4.3 Eventuele schade van de verpakking of vervuilde producten zullen in rekening worden gebracht. 

Betaling:

5.1 De goederen worden pas verzonden na ontvangst van de betaling. Als de klant de bestelling zelf wenst af te halen is dit mogelijk en dient hierbij contant te worden betaald. Eventueel overschrijving is mogelijk mits akkoord van IIP. 

5.2 Indien de factuur niet contant is betaald dient deze binnen de 30 dagen zonder korting te worden voldaan.